Informare studenți

A N U N Ț

Din motive tehnice, platforma de Cazare online se va deschide din data de 28.07.2021 până în data de 02.08.2021

Pentru obținerea unui loc de cazare în căminele studențești pe anul universitar 2021/2022, candidații admiși la examenul de admitere sesiunea iulie 2021 cu domiciliul în afara Municipiului Târgu Mureș și zonele limitrofe își vor putea depune cerere de cazare exclusiv în platforma de cazare online https://cazare.umfst.ro deschisă din data de 27.07.2021 ora 10:00 până în data de 30.07.2021 ora 10:00 când se va închide platforma.

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor studențești, repartizarea studenților din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcție de media obținută la concursul de admitere și cifra de școlarizare aprobată de Minister.

                                                                                                                                                                            Comisia de cazare

Din motive tehnice, platforma de Cazare online se va deschide din data de 28.07.2021 până în data de 02.08.2021
Sesiunea de înscriere la Cazare pentru candidații admiși la examenul de admitere sesiunea iulie 2021 UMFST „G.E.Palade” pentru anul 2021-2022 va fi deschisă începând cu data de 27.07.2021, ora 10:00 până la data de 30.07.2021 ora 10:00
ATENȚIE
Pentru sesizări vă rugăm folosiți formularul de contact. Vă rugăm verificați și în Spam recepționarea mailurilor pentru înscrierea dosarului și validare.

Acces studenți

Dacă nu ai schimbat-o anterior, parola ta este data de nastere in formatul zz-ll-aaaa.
Exemplu:
Corect: 22-10-1995
Gresit: 22101995
In situatia in care esti studentul Universitatii, ai introdus corect CNP-ul si parola in formatul zz-ll-aaaa si nu te poti autentifica pe platforma de inscriere la Cazarea Online, semnaleaza acest lucru folosind formularul de Contact. Powered by