Informare studenți

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024 

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2023/2024, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 28.07.2023 ora 1000 – 01.08.2023 ora 1000 la adresa https://cazare.umfst.ro.

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, de la toate specializările, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

 

Comisia de cazare

 

 

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Candidaţii admişi la examenul de admitere, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, pot depune cereri de cazare pentru căminele studenţeşti, pe anul universitar 2023/2024, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 28.07.2023 ora 10:00 – 01.08.2023 ora 10:00

ATENȚIE

Pentru sesizări vă rugăm folosiți formularul de contact.
Vă rugăm verificați și în Spam recepționarea mailurilor pentru înscrierea dosarului și validarea acestuia.

Acces studenți

Dacă nu ai schimbat-o anterior, parola ta este data de nastere in formatul zz-ll-aaaa.
Exemplu:
Corect: 22-10-1995
Gresit: 22101995
In situatia in care esti studentul Universitatii, ai introdus corect CNP-ul si parola in formatul zz-ll-aaaa si nu te poti autentifica pe platforma de inscriere la Cazarea Online, semnaleaza acest lucru folosind formularul de Contact. Powered by